מוזיאונים וגלריות

כיסוי למוזיאונים כולל תערוכות קבועות ומתחלפות וכן ביטוח גלריות ואספני אומנות
תחת פוליסת FINE ART