ביטוח תערוכות

ביטוח תערוכות הכולל יצוא ויבוא בכיסוי "כל הסיכונים" לביתן ולציוד.
כיסוי בעת אחסון המטען אצל המשלחים ו/או באתר התערוכה.
ביטוח בזמן השהייה בתערוכה/הדגמה.