ביטוח עבודות ימיות, נמלים ומרינות

ביטוח עבודות ימיות כגון בניית מזחים, נמלים, מתקני התפלה ועוד.
ביטוח נמלים, מספנות, מרינות וכן חבות מפעילי מרינות.