גופי אניות ואחריות החוכרים

כיסוי גוף כלי השיט והמכונות Hull and Machinery
כיסוי צד ג', כיסוי P&I ועוד..