ביטוח אבדן רווחים וקנסות

כיסוי לאובדן רווחים או קנסות כתוצאה מאירוע ימי/אווירי לציוד קריטי (LLI,long lead items)
MDSU/MARINE CONSEQUENTIAL LOSS