: ביטוח יאכטות וגופי אניות

הפוליסה לביטוח כפופה לסעיפי המכון יאכטות  שהינם סעיפים סטנדרטיים,  בינלאומיים וזהים בכל העולם. על כן כל הפוליסות זהות במהותם והחשוב מכל הוא בהמצאות מי תבטח את סירתך.׳

ניתן לבטח את כל סוגי השייט לרבות אופנעי ים, סירות מהירות, ספינות ויאכטות לשימוש פרטי ומסחרי, דוברות, מזחים צפים וכד׳.׳

הכיסוי המוענק הנו מקיף ו/או צד ג׳ בלב.ר

:להלן מספר הרחבות הניתנות להוספה לפוליסות
ביטוח לנגרר -
ביטוח בעת גרירה והובלה יבשתית -
 הרחבה לכיסוי סקי מים -
חפצים אישיים -
ביטול הגבלת טווח השיוט-

צוות המשרד יעניק לך, המבוטח, טיפול מקצועי ומיומן בעת עריכת הפוליסה וחשוב מכך בעת קרות מקרה הביטוח.׳
ביטוח יאכטות וגופי אניות